.*. S .*. P .*. I .*. N .*. S .*. E .*. L .*. S .*.

• • • • • • on letters, words, books and graphic design • • • • • •

dansen in de blokkendoos

Als reactie op één van mijn FontStructions kreeg ik de vraag waarom ik niet consequent een bepaalde vormingreep op alle tekens toepaste. Mijn antwoord (in Inglese, wegens de voertaal aldaar):

Well, I’ve been working with (real ;)) fonts for over 20 years now, and one thing I’ve learnt is that visually, consistency often leads to something that doesn’t work anymore. First apply your concept, than let the eye make the final call. The mind makes the rules, the eye bends them along the way. With this modular system I was interested in inducing seemingly inconsistent elements, or at least breaking the rigidity from the start.

While fontstructing I spend more time in the preview window, typing and comparing wordshapes than in the ‘structing’ window, and often I am zapping between them to see what a minor change in one character might do next to other characters in a sentence.

Advertisements

Filed under: type & typography,

tyrone

Verdere avonturen in FontStruct.
Tyrone, of maximum karakter in een minimaal grid.
Een link volgt wanneer het Struksel online gaat.

Filed under: type & typography,

carpetknife!

Wanneer je Fontstructions* bouwt kan een kleine aanpassing aan een bepaald letterteken plots je hele font een andere kant doen uitgaan. Bij het knutselen aan Atomic Scissors (zie post onder) maakte ik zo al snel een kloon: Carpetknife, een echt knipselfont. Enkel kapitalen maar met voor elke letter een alternatieve vorm onder de onderkast-toetsen. Als je ze door mekaar gebruikt komt het random knip-effect veel beter tot uiting en wordt je tekst veel levendiger.

FontStruct is een geweldig programmaatje, maar ik hou graag de middelen beperkt. Een klein roosterveld, en per font een aantal beperkende premisses. Fontstructions blijven modulaire fonts en typografisch dus altijd een beetje ondingen.  Ze hebben een zekere charme, zolang de beperkingen van het medium resulteren in een vormelijke logica. Als je het medium (hier de modulaire blokjes) zichtbaar houdt, zijn de vormbeperkingen niet storend, wegens vanzelfsprekend. Less is more, zeg maar;

Zo struikel je in de FontStruct-galerie over tal van hopeloos ingewikkelde blokkendozenbouwsels die nooit echte letters zullen zijn, maar wie zoekt komt nu en dan een pareltje tegen: verrassend, intelligent en dus vaak ook grappig.

EN > When building Fontstructions*, a minor adaptation on one particular character can suddenly move the whole font into a new direction. So while fundling with Atomic Scissors (see the post below) I soon made a clone: Carpetknife, a true cut-out font. Capitals only, but every character has an alternate version under the lowercase keys. When mixing those, the random cut-out effect increases and the text becomes much more alive.

FontStruct is an amazing application but I like to keep the tools simple. Using a small grid and setting out some restrictive parameters for each font. Fontstructions are modular fonts and thus from the typographer’s view they will always remain ugly ducklings. They do have a certain charm, as long as the restrictions of the medium result in some formal logic. When keeping the medium (in this case the modular bricks) visible, the formal imperfections are not distracting, since they are an obvious part of the vocabulary. Less is more, so to speak.

While searching the FontStruct gallery, one stumbles over many over-complicated stacks of bricks that will never become true letters, but when looking good you will find some real gems now and than: surprising, intelligent and thus often very funny.

> http://fontstruct.fontshop.com/fontstructions/show/80808

* Fontstructions zijn modulaire fonts die je bouwt met de webapplicatie Fontstruct
* Fontstructions are modular fonts, built with the web application FontStruct

http://fontstruct.fontshop.com/

Filed under: type & typography, ,

atomic scissors 2

Atomic scissors FontStruction is klaar:

http://fontstruct.fontshop.com/fontstructions/show/70369

Filed under: type & typography,

atomic scissors

… is het FontStruct waaraan ik momenteel knutsel.
(wordt vervolgd)

Filed under: type & typography, ,

fontstruct

Modulaire fonts bouwen doe je met FontStruct, een webapplicatie van FontShop. Gratis en verbazend eenvoudig in gebruik. Echte typografische fonts maak je er niet mee, maar de aankomende letterontwerper krijgt oog voor contrast, detail, spatiëring en woordbeeld. En het is fun fun fun.

EN > Modular fonts are easily built with FontStruct, a web application provided by FontShop. Free and amazingly easy in use. You won’t build real typographic fonts with it, but the would-be type designer gets an awareness of contrast, detail, spacing and word-image. And it is fun fun fun.

http://fontstruct.fontshop.com

Filed under: type & typography, , ,

trip

fiets reutelt 
auto schuift 
boot balkt
maar trein 
doet de
kadans
van
twaalf maten
dodeka dans
een
dodendans
van
twaalf manen
doezeltrance
dan
dapper slapen

Filed under: Uncategorized