.*. S .*. P .*. I .*. N .*. S .*. E .*. L .*. S .*.

• • • • • • on letters, words, books and graphic design • • • • • •

carpetknife!

Wanneer je Fontstructions* bouwt kan een kleine aanpassing aan een bepaald letterteken plots je hele font een andere kant doen uitgaan. Bij het knutselen aan Atomic Scissors (zie post onder) maakte ik zo al snel een kloon: Carpetknife, een echt knipselfont. Enkel kapitalen maar met voor elke letter een alternatieve vorm onder de onderkast-toetsen. Als je ze door mekaar gebruikt komt het random knip-effect veel beter tot uiting en wordt je tekst veel levendiger.

FontStruct is een geweldig programmaatje, maar ik hou graag de middelen beperkt. Een klein roosterveld, en per font een aantal beperkende premisses. Fontstructions blijven modulaire fonts en typografisch dus altijd een beetje ondingen.  Ze hebben een zekere charme, zolang de beperkingen van het medium resulteren in een vormelijke logica. Als je het medium (hier de modulaire blokjes) zichtbaar houdt, zijn de vormbeperkingen niet storend, wegens vanzelfsprekend. Less is more, zeg maar;

Zo struikel je in de FontStruct-galerie over tal van hopeloos ingewikkelde blokkendozenbouwsels die nooit echte letters zullen zijn, maar wie zoekt komt nu en dan een pareltje tegen: verrassend, intelligent en dus vaak ook grappig.

EN > When building Fontstructions*, a minor adaptation on one particular character can suddenly move the whole font into a new direction. So while fundling with Atomic Scissors (see the post below) I soon made a clone: Carpetknife, a true cut-out font. Capitals only, but every character has an alternate version under the lowercase keys. When mixing those, the random cut-out effect increases and the text becomes much more alive.

FontStruct is an amazing application but I like to keep the tools simple. Using a small grid and setting out some restrictive parameters for each font. Fontstructions are modular fonts and thus from the typographer’s view they will always remain ugly ducklings. They do have a certain charm, as long as the restrictions of the medium result in some formal logic. When keeping the medium (in this case the modular bricks) visible, the formal imperfections are not distracting, since they are an obvious part of the vocabulary. Less is more, so to speak.

While searching the FontStruct gallery, one stumbles over many over-complicated stacks of bricks that will never become true letters, but when looking good you will find some real gems now and than: surprising, intelligent and thus often very funny.

> http://fontstruct.fontshop.com/fontstructions/show/80808

* Fontstructions zijn modulaire fonts die je bouwt met de webapplicatie Fontstruct
* Fontstructions are modular fonts, built with the web application FontStruct

http://fontstruct.fontshop.com/

Advertisements

Filed under: type & typography, ,